HUBARALARI KIYMAYIN!

 

Isparta (İsbarida) Gayrımüslimleri (Rum ve Ermeniler) çıvgın (çekirge) belası Hubara Muhammed kuşlarını öldürmemelerine rağmen Müslim avcılar Hubaraları öldürerek ahalinin rızıklarına zarar verdiler. Mutasarrıf (Vali) Cemal Bey, Denizli yöresinden gelen, uçkun çekirgelerden ürünleri korumak,

kurtarmak içün sert kararlar alıyor!. Isparta Aksu caddesinde mukim (konuşlu) Mevlevîhanesi dedesi Ali Dede (Aksu)  Efendi.

 

(28 Kanuni evvel 1327/ 13 Ocak 1912-Germiyan-İskender Mah..) Günü  Isparta Mevlevî  Dedesi Ali Dede’ nin (Aksu) Mevlevîhaneye vaaz dinlemeye gelenlere seslenir: Isparta’ lı Rum torunlarından Yunanistan-Selanik Kilkid İlçesinde oturan sayın Tatros Yamandioğli ‘ na bu hatıraları şahsıma vermelerinden dolayı çok teşekkür ederim.

Bismillahirrahmanirrahîm!..

 

 “İnsanlık sevgisine yönelen siz muhterem İnsanlar. Sultanımız, Padişah efendimize hürmeten sıhhatine, (1912 de: Padişah V. Mehmed Reşad) sizlerin önünde başımı (selamlıyorum) eğiyorum. İmdi, (şimdi) evimize buyurmuşsunuz. Pirimizle hasbıhal etmek isteyen Müslim, Gayrımüslim Osmanlı İsbarida (Isparta) ahalisi, Mevlâna  Pir- Evine (dergâhımıza) hoş- sefalar (neşe ve saygı) getirdiniz.

                                

Pirimiz Mevlâna’ nın dostları. Bildiğiniz gibi çekirge musubeti  birkaç senede bir Anadolu' da, İsbarida (Isparta) sancağı topraklarına musallat olmakta!. Bu belanın tek çaresi daha önce Yaylazade mahal-lesi sakinlerinden (1904’ te) Acem (Ermeni) gönüllülerinden 10 uşak  Kilikya (Adana) bölgesine gön-derilmişti. Oradan yüzlerden çok Hubara kuşu yumurtası getirtilmiş. Mevlevîdergâhımızda kuluçkan çok sayıda Çekirge yiyen Hubara kuşu üretilmişti.

 

Çekirge çıvgını, belası azaltılmıştı..

 

Ancak  Gayrımüslim dostlarımız (Rum Ve Ermeni) ler çekirge belası Hubaraları avlamadıkları halde Müslim avcılar avlamak suratiyle Hubaraların sayısını azaltılar. Bundan vaz geçelim. Tanrı için zararlıya zarar veren insanlarımızın günaha girdiklerini söyleyelim. Hubaraları avlamayalım. Yumurta-larını çocuklarınız toplamasınlar.

Bir hamlede 2-3 tane yumurta ve yavru veren Hubaralar hepçildir (ot ve et yiyen). Tohumlar, böcekler, diğer küçük canlılar ile beslenen Hubaralar mahsüllerimiz içun musallat olan çekirgeleri, böcekleri tüketmesi bir Tanrı (Allah) armağanıdır.

Son iki haftadır Avrupa’ dan Balkan Harbi nedeniyşe çok sayıda kaçkın İsbarıda sancağına (Isparta) geldiler. Şahsım (Ali Dede Mevlevîhan) Avukat Süldürzade Nadir efendi, Unağası Deli Veysel Ağa ( Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in dedesi) Belediye Encümenüyesi Arapzade, Rum tüccarlar-ından Gayrımüslim Nikos Şekercioğlu, Acem  cemaatinden ortaklar, Ermeni tüccar- ustalardan:

 

Krikor, Barkev ve Elize hatun, Isparta sancak Valisi Mutasarrıf Şevket bey, Değnekçbaşı (Polis Şefi) Dursun, Sakallı Rum tüccar hayırsever Gadina (sakallı Gadina) hatun’u,  Nafıa (bayındırlık) Nezareti Sancak şefi Kuddisi efendiolmak üzere barabar (birlikte) Doğancı ve FazlullahÇay-Sermet, Debbe-hane-Kurtuluş-mehlelerine (mahalle) gittik.

 

Öncelikle Müslim (Müslüman ve Hristiyan) anneleri Sırp haydutlarca öldürülmüş kaçkın süt çocukların süt ve bakım ihtiyaçları için Emre, Turan  mahaaelerinden gönüllü süt anneler bulduk.

 

Heyetimiz Gayrımislim bay- bayan şahıslar olmak üzere Anne ve bababarı Sırp, Yunan komitecilerce öldürülen Gayrımüslim süt cocukların tamamını 11’ ini de Barla Ortodoks yetimhanesine gönderilme-leri istenmedi. Merhamet duygularıyla birlikte Anasız babasız sabi Müslim ve Gayrımüslim çocukları mşgülatlı göçedrek getiren diğer göçmen bayanlara heyetimiz teşekkür ve dualar ettik.

 

Psidya (Isparta) Metropolidi Papaz Yerasimos Çentelidis efendinin de hoşgörüsünüaldık. Sabilerin (sür yetim çocukların) tamamını Germiyan, Cedid ( Hızırbey), Hacelfi –Poyraz- Primehmet, Hisarefendi (Hisar) mehlelerinden (Mahalle) gönüllü, çucuğu olmayan ailelere verildi.                                                            Yine heyetimizin kararıyla Müslim ve Gayrımüslim ana-babası öldürülmüş ailelerin çocuklarına Hayır-sever gadina hatunun teklifiyle Acem İran-Fars isimleriverildi.

 

Adlarının başlarına( erkek olanların) Muhammed, Abdullah ve kız olanların isimlerinin başına da; Amine, Hatice, Ayşe, ikinci adları da:  Eliza Vezirhan, Turmayan,  Banu, Firuza, Mahtap, Minu, Nilufar, Parisa, Parvaneh,Şahnaz, Şirin koyduk..

 

Pirimiz Hz.Mevlâna huzurunda Balkan karliamı macurlarına yardım elini, Tanrı elini uzatan: Mevlevi-hâne vakfının mütevelli  hisseheyet başkanı Süleyman Dede oğlu Evkaf Nezareti üyesi  Nuri Dede' ye, Eğirdirli Burhanzade Hacı Eşref ‘ e, Unağası Veysel (Deli Veysel) Ağa’ ya, Rum tüccarlarından Todaki Papazoğli, Hristi Haralam, Filibos Kahroğli, Acem (Ermeni Cemaatinden) Eğirdir Nis adası doktoru doktoru Spartalis'ti ve ünlü Nikolaos Taraktsoglou' na, Mutasarrıf  (Vali) Şevket Bey, Vilayet Naibi (Vali yardımcısı) Ali Kemal Efendi’ye selam ederim.

 

İmdi (şimdi) Yine:

 

 Bodurzade’ ye, Hamamcıoğlu Mustafa’ya, Hacıivaz (Gülcü) mahalleli Nakkaivelioğlu Hüseyin, Hisar-efendi mahalleli Emirsüleyman-oğlu Mustafa, Germiyan (İskender) mahalleli Miskizade Hacı Mehmet. Boduribrahimoğlu Mustafa, Dere mahalleli Boşgelmezoğlu Hüseyin, Süldürzade Ömer Efendi oğlu İsmail Hakkı efendinin Kızı Havva hatuna, Arapzade Mustafa Hakkı efendiye, Ağlarcazade Mustafa Hakkı efendiye dûa kapılarını açtıkları için Tanrıdan (Allah razı olsun)  razı olsunlar. Dûalarımızla!.

 

İnsanlık sevgisinin  izinde giden muhterem İnsanlar: Bu günlerde Balkanda, Osmanlı’ nın nefes aldığı, Mevlevî  tekkelerinin  bulundukları yerlerde insanlar yok ediliyor. Öldürülmüş, annesinin kucağına girip yine de orada uyumak isteyen bebekler Balkan göçmenleriyle birlikte Isparta’ ya getirildi..                   Öldürülmüş yavrularını ayağa kaldırmak için başlarından ayrılmayıp bekleyen analara baş sağlığı dileriz. Öteye  sohbetimiz Perşembe günüdür.Tanrı’ nın (Allah)  sağlığı sıfatınızdadaimolsun!                        Araştırm:  Bayram AYGÜN: EmekliÖğretm.. 2020 Isparta

 

 

 

Yorumlar (0)

Bu habere henüz yorum eklenmemiş. İlk yorumu siz yapabilirsiniz.

DİĞER HABERLER